Tim- och kursplaner för gymnasieskolan samt kursplaner för gymnasial vuxenutbildning och betygskriterier för nationella kurser i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter
Skolverket

Tim- och kursplaner för gymnasieskolan samt kursplaner för gymnasial vuxenutbildning och betygskriterier för nationella kurser i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter

6600

66 kr

Ingår i häfte SKOLFS 141-145. 56 sidor

Produktdetaljer: