.
Tillträdesförbudslagstiftningen
  • Straffrätt

Tillträdesförbudslagstiftningen

Niklas Dahlgren

En kommentar

52500

525 kr (exkl. moms)

Tillträdesförbudslagstiftningen

Tillträdesförbudslagstiftningen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

En samlad lagkommentar för lagstiftningen om tillträdesförbud, vilket innebär ett förbud för en person att under viss tid vistas på en plats där ett idrottsevenemang anordnas (2005 år lag) eller i en butik (2021 års lag, som utökats till bibliotek och badanläggningar under 2022). Liksom kontaktförbud är det fråga om en relativt ingripande åtgärd som kan beslutas innan en person har dömts för något brott, om det finns risk för att personen begår brott. Lagarna i övrigt är tydligt inspirerade av kontaktförbudslagen. Eftersom det är fråga om ny lagstiftning (dvs 2021 år lag och kommande lagändringar) som redan har kommit att användas i relativt stor omfattning finns det ett behov av vägledning.