Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården
  • Straffrätt & Rättsväsen

Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården

17100

171 kr (exkl. moms)

Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården

Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården

Om boken

Förslag till ändrad lagstiftning i syfte att ge Kriminalvården bättre möjligheter att förhindra att obehöriga vistas inom eller i området närmast utanför en anstalt.