Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården
Justitiedepartementet

Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården

17100

171 kr (exkl. moms)

Förslag till ändrad lagstiftning i syfte att ge Kriminalvården bättre möjligheter att förhindra att obehöriga vistas inom eller i området närmast utanför en anstalt.

Produktdetaljer: