.
Tillträde till Rotterdamreglerna. SOU 2018:60
  • Straffrätt
  • Offentlig rätt

Tillträde till Rotterdamreglerna. SOU 2018:60

Betänkande från 2016 års sjölagsutredning (Ju 2016:24)

55000

550 kr (exkl. moms)

Tillträde till Rotterdamreglerna. SOU 2018:60

Tillträde till Rotterdamreglerna. SOU 2018:60

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 511
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824844-7
  • Ämnen: Straffrätt, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Underlag för bedömningen om Sverige bör tillträda Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell transport av gods helt eller delvis till sjöss av den 11 december 2008 (Rotterdamreglerna).

Utredningen lämnar i betänkandet också förslag till de författningsändringar i sjölagen som behövs för ett sådant tillträde. Utredningen lämnar även förslag till följdändringar i andra lagar, bland annat köplagen. Föreslår slutligen att sjölagens hänvisning i bestämmelserna om gemensamt haveri ska avse York-Antwerpenreglerna 2016 i stället för 1994 års lydelse av reglerna.

Särskild utredare: Svante O Johansson