Tillträde för nybörjare. SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning
  • Skola och utbildning

Tillträde för nybörjare. SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Betänkande från Tillträdesutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Tillträde för nybörjare. SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Tillträde för nybörjare. SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 470
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824579-8
  • Ämnen: Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Har kommit fram till att förändringar i tillträdesbestämmelserna bör kunna göras inom de befintliga ramarna för vårt nuvarande system. Anser att den viktigaste åtgärden är att rensa systemet från sådant som gör dagens system komplicerat och oöverblickbart. Därför har också en högre grad av enkelhet varit en styrande princip då olika avvägningar har behövt göras. Bestämmelserna måste utformas så att de kan hantera olika grupper av sökande med olika slags meriter.

Det behövs även tydligare och enklare vägar in i högskolan för personer som inte har en traditionell studiebakgrund. Vägledande principer för förslaget har därför varit enkelhet, att tillträdet ska värnas, att flera vägar in ger fler chanser och att det ska finnas incitament för att tillträdet blir en strategisk lärosätesfråga.

Utredningen anser att det är viktigt att tillträdesbestämmelserna utvärderas och följs upp. UHR bör få det uppdraget i samband med att de införs och under en period framåt. I en sådan utvärdering bör det ingå att utvärdera effekter, bland annat för universitet och högskolor, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och de sökande. Myndigheten bör också ha i uppdrag att kontinuerligt följa upp olika delar av bestämmelserna.

Särskild utredare: Jörgen Tholin
Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!