Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Prop. 2016/17:144
Försvarsdepartementet

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Prop. 2016/17:144

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringens förslag till lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Funktionen ska fortsatt vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten, men tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 93
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2016/17:144
  • ISBN/Best.nr: PROP1617144
  • Ämnen: Energi & Miljö, Försvar & Säkerhet, Hälso & sjukvard, Trafik & Transporter