Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Prop. 2016/17:144
Försvarsdepartementet

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Prop. 2016/17:144

10800

108 kr

Regeringens förslag till lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Funktionen ska fortsatt vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten, men tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.
Produktdetaljer: