Under perioden 15-17/11 kommer vi att genomföra systemarbete i vår webshop. Detta kan medföra vissa störningar.
Tillsyn enligt miljöbalken, ändrad förordning
Miljödepartementet

Tillsyn enligt miljöbalken, ändrad förordning

0

0 kr (exkl. moms)

Ändr. 13 § samt bilagan. I kraft 1 januari 2009. Jfr prop. 2007/08:92
Tryckt upplaga: