Tillståndsprövning av vapendelar m.m. Ds 2018:30
Justitiedepartementet

Tillståndsprövning av vapendelar m.m. Ds 2018:30

9500

95 kr (exkl. moms)

Här lämnas ett antal förslag till ändringar i lagen om bevakningsföretag, vapenlagen, förordning om bevakningsföretag m.m. och vapenförordningen. Bland annat nedanstående.
  • Den s.k. vapengarderoben för jaktvapen utökas med två extra pipor eller slutstycken per vapeninnehav samt två pipor eller slutstycken per innehavd låda eller stomme.
  • Möjlighet för auktoriserade bevakningsföreetag att inneha skjutvapen för utlångin till väktare.
  • Auktoriserade utbildningsföretag att inneha skjutvapen för utbildningsändamål.
Författningsändringarna bedöms träda i kraft den 1 juli 2019. Beställ ditt eget exemplar för att ta del av samtliga ändringarna.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 120
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Ds 2018:030
  • ISBN/Best.nr: 978-913824841-6
  • Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen