Tillståndsprövning av hamnar (2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken), allmänna råd
 • avfall
 • bergrum
 • bogserbåtar
 • buller
 • cisterner
 • fartygstrafik
 • godshantering
 • hamnar
 • hamntrafik
 • miljöbalken
 • vattenområden

Tillståndsprövning av hamnar (2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken), allmänna råd

3500

35 kr (exkl. moms)

Tillståndsprövning av hamnar (2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken), allmänna råd

Tillståndsprövning av hamnar (2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken), allmänna råd

 • Utgivare: Naturvårdsverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 8
 • Utgiven: 2003
 • Serie: NFS 2003:18
 • ISBN/Best.nr: 15803-18
 • Ämnen: Energi & Miljö, Trafik & Transporter

Om boken

Prenumerera på NFS