Tillståndsbevis (FoHMFS 2014:6) ändrade föreskrifter; HSLF-FS 2019:10
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Tillståndsbevis (FoHMFS 2014:6) ändrade föreskrifter; HSLF-FS 2019:10

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av FoHMFS 2014:6, se längre ned.
Tryckt upplaga: