Tillståndsbevis (FoHMFS 2014:6) ändrade föreskrifter; HSLF-FS 2019:10
Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten

Tillståndsbevis (FoHMFS 2014:6) ändrade föreskrifter; HSLF-FS 2019:10

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av FoHMFS 2014:6.
Från och med den 1 juli 2015 ges Folkhälsomyndighetens författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel coh folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverkets, HSLF-FS från Tand- och läkemedelsförmånsverkets, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.

Prenumerationen på författningar från Folkhälsomyndigheten omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör lagstiftningen om alkohol, tobak, hälsofarliga varor och miljöhälsa. I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning