Tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), rekommendationer
Riksskatteverket

Tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), rekommendationer

2960

30 kr (exkl. moms)

För ansökningar inkomna efter 1/1 2006 gäller

SKV A 2005:24

Ersätter RSV S 1995:18Prenumerera på RSV Skatt