Tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 12 § fjärde stycket bokföringslagen (1976:125), rekommendationer
Riksskatteverket

Tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 12 § fjärde stycket bokföringslagen (1976:125), rekommendationer

2560

26 kr (exkl. moms)

Ersätts av Prenumerera på RSV S 2000:34