.
Tillstånd till offentlig danstillställning. Ds 2018:20
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Tillstånd till offentlig danstillställning. Ds 2018:20

9500

95 kr (exkl. moms)

Tillstånd till offentlig danstillställning. Ds 2018:20

Tillstånd till offentlig danstillställning. Ds 2018:20

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 99
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824813-3
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Utredningens förslag innebär att dagens absoluta tillståndskrav ersätts med ett tillståndskrav som är beroende av vissa riskfaktorer. Genom att tillståndskravet kopplas till riskfaktorer blir det tydligare varför och under vilka omständigheter dans är en tillståndspliktig verksamhet.

Förslaget bör leda till att regelverket vinner större förståelse och acceptans. Ambitionen med förslaget är att åstadkomma en förenkling och minskad byråkrati utan att göra avkall på ordning och säkerhet.

Utredare: Pia Cedermark