Tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter), ändrade föreskrifter
  • Hälso & sjukvard

Tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter), ändrade föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter), ändrade föreskrifter

Tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter), ändrade föreskrifter

Om publikationen

Ändring av LVFS 2008:1.