Tillstånd för tillverkning och import av läkemedel, föreskrift om ändring (LVFS 2004:7), HSLF-FS 2016:71
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Tillstånd för tillverkning och import av läkemedel, föreskrift om ändring (LVFS 2004:7), HSLF-FS 2016:71

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2004:7
Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.

Tryckt upplaga: