Tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd
Läkemedelsverket

Tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

1920

19 kr (exkl. moms)

Ändringar i 6 §.
Tryckt upplaga: