Tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel, föreskrifter FoHMFS 2014:11
  • Energi & Miljö
  • Hälso & sjukvard

Tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel, föreskrifter FoHMFS 2014:11

7000

70 kr (exkl. moms)

Tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel, föreskrifter FoHMFS 2014:11

Tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel, föreskrifter FoHMFS 2014:11

Om publikationen

Prenumerera på FoHMFS - klicka under rubriken Relaterade produkter

Folkhälsomyndigheten startade 2014-01-01 och består av förutvarande Folkhälsoinstitutet (FHI ) tillsammans med delar av Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.