Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet. Prop. 2017/18:159
Finansdepartementet

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet. Prop. 2017/18:159

23000

230 kr (exkl. moms)

I propositionen lämnas förslag som syftar till att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet som de är avsedda för inom socialtjänsten och skollagsreglerad verksamhet.

Krav på tillstånd för att få ta emot offentlig finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt LSS, socialtjänstlagen och skollagen. Endast juridiska personer som kan visa att offentliga medel, utöver ett tillåtet rörelseresultat, kommer att gå till verksamhet enligt LSS, socialtjänstlagen respektive skollagen ska få tillstånd att ta emot offentlig finansiering.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 243
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:159
  • ISBN/Best.nr: PROP1718159
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning