.
Tillsammans mot organiserad brottslighet - exemplet Blekinge.
  • Straffrätt
  • Ordning och säkerhet

Tillsammans mot organiserad brottslighet - exemplet Blekinge.

Planerad utgivning under januari 2021.
21100

211 kr (exkl. moms)

Tillsammans mot organiserad brottslighet - exemplet Blekinge.

Tillsammans mot organiserad brottslighet - exemplet Blekinge.

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Den här rapporten handlar om ett nätverk för samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete i Blekinge. Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och kommuner går samman för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Framför allt gäller det traditionell brottslighet som stöld, skadegörelse och misshandel.

Betydligt mindre vanligt är samarbeten mot organiserad och ekonomisk brottslighet, särskilt på det lokala planet. I Blekinge har just ett sådant arbete bedrivits sedan 2009: ett nätverk med myndigheter och kommuner som är in riktat mot organiserad brottslighet i lokalsamhället. I hög grad omfattas även ekonomisk brottslighet av samarbetet. Denna rapport beskriver hur arbetet i Blekinge bedrivits och hur det kan utvecklas i framtiden mot bakgrund av de erfarenheter som finns. Förhoppningsvis kan innehållet i rapporten och hur den tagits fram vara en inspirationskälla för andra och kommande nätverk.

Rapporten är producerad och utgiven i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge län.