Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program. Skr. 2016/17:126
Justitiedepartementet

Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program. Skr. 2016/17:126

7600

76 kr

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer. Här presenteras ett nationellt brottsförebyggande program för att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.Programmet ska också bidra till att stimulera och entusiasmera fler berörda aktörer att vidta brottsförebyggande åtgärder och att utveckla samverkan, såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Det riktar sig till en bred målgrupp såsom myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och det civila samhällets organisationer.
Produktdetaljer: