Tillitsdelegationen, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Tillitsdelegationen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget och förlängd tid för uppdraget.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 4
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2017:119
  • ISBN/Best.nr: 68717-119
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor