Tillit i styrningen
Finansdepartementet

Tillit i styrningen

8000

80 kr (exkl. moms)

En delegation inrättas för att inom ramen för de befintliga regelverken genomföra dels projekt som främjar idé- ochverksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Avsikten är att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska få en framträdande roll i detta arbete. Syftet med projekten ska vara att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en rättsäker och effektiv förvaltning.

Vidare ska projekten bidra till en tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning som bidrar till att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovsstyrda och håller god och likvärdig kvalitet och att de är jämlika, jämställda och tillgängliga.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 19
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Dir. 2016:051
  • ISBN/Best.nr: 68716-051
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor