Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, Sjöfartsverkets föreskrifter, SJÖFS 2018:19
Sjöfartsverket

Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, Sjöfartsverkets föreskrifter, SJÖFS 2018:19

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: