Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, föreskrifter, SJÖFS 2019:4
Sjöfartsverket

Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, föreskrifter, SJÖFS 2019:4

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: