Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2016:3). SJÖFS 2016:8
Sjöfartsverket

Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2016:3). SJÖFS 2016:8

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2016:3, se Relaterade produkter.
Tryckt upplaga: