Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2016:3). SJÖFS 2017:6
Sjöfartsverket

Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2016:3). SJÖFS 2017:6

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2016:3
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: