Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2013:1). SJÖFS 2014:2
Sjöfartsverket

Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2013:1). SJÖFS 2014:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2013:1.
Tryckt upplaga: