Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2013:1). SJÖFS 2014:2
Sjöfartsverket

Tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter, ändrade föreskrifter (SJÖFS 2013:1). SJÖFS 2014:2

7000

70 kr

Ändring av SJÖFS 2013:1.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: