Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål. Prop. 2017/18:67
Justitiedepartementet

Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål. Prop. 2017/18:67

7600

76 kr (exkl. moms)

Delgivningssättet innebär att delgivning sker genom att stämning och andra handlingar i ett brottmål hålls tillgängliga vid tingsrätten från en i förväg bestämd tidpunkt. Den misstänkte ska vid ett personligt sammanträffande med polis eller åklagare ha delgetts information om denna tidpunkt och om vid vilken tingsrätt handlingarna hålls tillgängliga.

Tillgänglighetsdelgivning ska få användas på försök vid de tingsrätter som regeringen bestämmer.
Tryckt upplaga: