Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning. Ds 2017:52
Justitiedepartementet

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning. Ds 2017:52

9500

95 kr (exkl. moms)

Innehåller förslag som syftar till att ge personer med syn- eller annan läsnedsättning en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt.

Förslagen innebär att det införs en ny inskränkning i upphovsrätten som medför att en person med syn- eller annan läsnedsättning, eller någon som handlar på dennes vägnar, får framställa exemplar i tillgängligt format av böcker och andra skrifter utan att först behöva inhämta godkännande från rättighetshavare. Även så kallade behöriga organ, till exempel bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet, ska få framställa exemplar i tillgängligt format samt överföra och sprida sådana exemplar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Upphovsmannen ska ha rätt till ersättning i vissa fall.

Förslagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv och en EU-förordning.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 86
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:052
  • ISBN/Best.nr: 978-913824694-8
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning, Språk, Straffrätt & Rättsväsen