.
Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen; Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om; HSLF-FS 2021:29
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen; Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om; HSLF-FS 2021:29

Planerad utgivning under april 2021.
9800

98 kr (exkl. moms)

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen; Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om; HSLF-FS 2021:29

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen; Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om; HSLF-FS 2021:29

  • Utgivare: Folkhälsomyndigheten
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 2
  • ISBN/Best.nr: 27121029HSLF
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård
  • Taggar: Hälso och sjukvård

Om publikationen

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Från och med 1 juli 2015 ges författningar inom det medicinska området och inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut i en gemensam författningssamling med Socialstyrelsen som utgivare. De myndigheter som ingår och som Norstedts Juridik säljer är Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Socialstyrelsen. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Socialstyrelsen, HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Läkemedelsverket och HSLF-FS från Folkhälsomyndigheten.