Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Prop. 2015/16:174
Justitiedepartementet

Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Prop. 2015/16:174

14400

144 kr

Föreslår en tidsbegränsad lag som innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen i vissa fall. Lagen föreslås gälla i tre år.
Produktdetaljer: