Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del II. SOU 2015:38
Arbetsmarknadsdepartementet

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del II. SOU 2015:38

24000

240 kr (exkl. moms)

Utredningen om nya utstationeringsregler fick i november 2014 ett utvidgat uppdrag att lämna de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till tillämpningsdirektivet när det gällerförbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och införandet av ett entreprenörsansvar inom byggsektorn.
Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!