Tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter
Skolverket

Tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter

6000

60 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2007:50-51, 12 sidor.

Produktdetaljer: