Tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter
Skolverket

Tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter

8900

89 kr

Ändring av SKOLFS 2000:134

Ingår i häfte SKOLFS 2008:75-79, 24 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: