Tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan, föreskrifter

7920

79 kr

Ändrad genom SKOLFS 2007:51 och SKOLFS 2008:76. Ingår i häfte SKOLFS 2000:134-135. Innehåller även rättelser till SKOLFS 2000:1, 2000:28 och 2000:46. 72 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: