Tillämpningen av betygskriterier i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux, föreskrifter
Skolverket

Tillämpningen av betygskriterier i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux, föreskrifter

8000

80 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2002:4.

Ingår i häfte SKOLFS 2007:15-34, 52 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.