Tillämpningen av bestämmelserna om skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) att tillämpas fr.o.m. 1992 års taxering, upphävda rekommendationer
Skatteverket

Tillämpningen av bestämmelserna om skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) att tillämpas fr.o.m. 1992 års taxering, upphävda rekommendationer

3800

38 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.