Tillämpningen av 1994 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, föreskrifter
Sjöfartsverket

Tillämpningen av 1994 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, föreskrifter

1680

17 kr (exkl. moms)

Innehåller bilagor på engelska och svenska med tillägget Regulation V/15-1 - Nödbogseringsanordningar på tankfartyg.
Tryckt upplaga: