Tillämpningen av 1983 års ändringar till 1974års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändrade föreskrifter
Norstedts Juridik

Tillämpningen av 1983 års ändringar till 1974års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändrade föreskrifter

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 1986:6
Produktdetaljer: