Tillämpningen av 1983, 1988 och 1989 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Tillämpningen av 1983, 1988 och 1989 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändrade föreskrifter

7000

70 kr

Produktdetaljer: