Tillämpningen av 1981 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss m.m., ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Tillämpningen av 1981 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss m.m., ändrade föreskrifter

1840

18 kr (exkl. moms)

Fjärde stycket i SJÖFS 1984:14 upphör att gälla.
Tryckt upplaga: