Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. Prop. 2014/15:30
Utrikesdepartementet

Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. Prop. 2014/15:30

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föresllår att riksdagen godkänner beslutet att tillämpa lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner(sanktionslagen) i fråga om Ryssland.

I juli 2014 antog Europeiska unionens råd rådsbeslut 2014/512/GUSP om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, sedermera ändrat samma år genom rådsbeslut 2014/659/GUSP från september och rådsbeslut 2014/872/GUSP från december. Det som rådet beslutat inom ramen för beslut 2014/512/GUSP har till övervägande del genomförts genom rådets förordning (EU) nr 833/2014, sedermera ändrad genom rådsförordning (EU) nr 960/214 och rådsförordning (EU) nr 1290/2014.

När det gäller vissa bestämmelser i rådsbeslutet om restriktioner för krigsmateriel och liknande produkter ställs det dock krav på ett nationellt genomförande. Vissa bestämmelser i rådsbeslutet och rådsförordningen är vidare sådana att det finns skäl att komplettera dem med svenska föreskrifter enligt sanktionslagen.

Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 11 december 2014 om tillämpning av sanktionslagen i fråga om Ryssland. Samma dag beslutade regeringen en förordning om vissa sanktioner mot Ryssland. Åtgärderna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel, paramilitär utrustning och tillhörande reservdelar från Ryssland. Vidare innebär de förbud mot att leverera, sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Ryssland samt förbud mot att till Ryssland tillhandahålla viss utrustning som är anpassad för oljeindustrin och vissa anslutande tjänster utan tillstånd, när det krävs ett sådant tillstånd enligt ovan nämnda rådsförordning (EU) nr 833/2014.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 32
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Prop. 2014/15:030
  • ISBN/Best.nr: PROP1415030
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Försvar & Säkerhet, Offentlig förvaltning