Tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor, föreskrifter
Läkemedelsverket

Tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor, föreskrifter

6800

68 kr (exkl. moms)

Upphäver LVFS 1995:9.
Tryckt upplaga: