Tilläggsdirektiv till utredningen om regleringen av elnättariffer m.m.
Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om regleringen av elnättariffer m.m.

7500

75 kr

Förlängd utredningstid för uppdraget gällande enskild linje till den 15 januari 2009, och för övriga frågor till den 1 april 2009.

Produktdetaljer: