Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16)
Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16)

8000

80 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 8
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2015:016
  • ISBN/Best.nr: 68715-016
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard