Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser (Fö 2008:07)
Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser (Fö 2008:07)

7500

75 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid för frågorna om helikopter 4-systemet till den 31 mars 2009, och för huvuduppdraget till den 1 mars 2010.
Tryckt upplaga: